Д-Р ТОДОР
ВЪЛЧКОВ

Дерматология

Д-р Вълчков завършва Медицински университет гр. София през 2019г. и се дипломира като магистър-лекар. Своята специализация като дерматолог провежда във МИ към МВР гр. София в Отделение по кожни и венерически болести.

Член е на Български лекарски съюз и на Българското Дерматологично дружество.

Владее английски и немски езици.

По време на обучението си д-р Вълчков взема активно участие в различни научни конференции и международни конгреси. Придобива множество сертификати от практически курсове по клинична и естетична дерматология.

Има публикации в редица български и чуждестранни научни издания.
Професионалните му интереси са насочени към лазерните технологии, инжекционни процедури и приложението им в сферата на естетичната и клинична дерматология.

 

Допълнителна квалификация:

 • MD SKIN SOLUTIONS ACADEMY

  Attended succesfully the Best Medical care Expert Day and Continous Education.
  Dr. Kassini, Larnaca

 • GALDERMA CERTIFICATE

  Attended the „Inspire“ Training Program for advanced injectors held in Sofia on 2nd Nov 2019.
  Dr. Juan Sopena, Dr.Ali Duman

 • TEOXANE LABORATORIES

  Attended and participated in a medical training for advanced injectors on aesthetic managment and injections techniques with hialuronic acid.
  Dr. Gabriela Arana, Dr.Jorge Mercado

 • MERZ AESTHETICS

  Successfully participated on Merz Aesthetics hands on Masterclass workshop.
  Dr. Gorana Bijelic

 • APTOS THREAD LIFTING METHODS

  Attended Advanced Course on Aptos methods and obtained proper skills of using Aptos products.
  Dr. Sulamanidze Ph.D,M.D.

 • VITAL FRANCE

  Full Face rejuvenation with HYALOURONICA dermal fillers.
  Sonya Valkova, Phd Assoc.Proffesor of Dermatology Trainer

 • GALDERMA

  Attended training program for advanced doctors ,managing
  complications ,personalising treatment for lower face.
  Dr. Juan Sopena, Spain

 • MERZ AESTHETICS

  Merz Hands on Training Radiesse Theory and Practice Ulterapy.
  Dr. Iva Stoilova

 • TEOXANE LABORATORIES

  Hands on training program for advanced injectors.
  Dr. Lee Walker, London

 • AMWC 2021 , MONACO

  Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress (4 Days)
  Grimaldi Forum, Monaco

 • GLOBAL AESTHETICS

  Advanced Botulinum Toxin Type A Training.
  Dr.Larkina, Odessa