Вера
Соми

 Медицински мениджър

Родена в град Самоков. Тя е нашият дентален мениджър и управител на клиника dr. Somi Clinic. Тя се грижи за административната работа и организация на клиниката от самото й създаване.